Эскизы одноэтажных домовПроекты одноэтажных домов

Найдено проектов: 299

Красивые проекты одноэтажных домов: каталог, фото

Планы проектов одноэтажных домов: особенности планировки

 • При одинаковой жилой площади строительство одноэтажных домов может обойтись дороже, чем мансардных и двухэтажных. Это связанно с том, что одноэтажные частные дома требуют больших площадей фундамента и кровли, что повышает стоимость строительства.
 • Проекты одноэтажных домов (фото, чертежи, схемы, эскизы, видео доступны для просмотра на сайте в этом разделе), площадь которых более 200 м2 будут менее комфортны. Это связано с тем, что в таких больших домах будет утеряна связь между помещениями из-за наличия нескольких коридоров.
 • Для возведения одноэтажного дома необходимо купить участок большей площади (особенно, если проектом предусмотрен еще и гараж).
 • Обогрев одноэтажных домов также обходится дороже, поскольку приходится впустую отапливать чердак. В мансардных же и двухэтажных домах затраты на обогрев ниже, поскольку полы верхних этажей прогреваются теплым воздухом первого этажа.

Планы одноэтажных домов: дополнительные возможности

 1. Адаптация фундамента. Позволяет адаптировать типовой фундамент проекта под индивидуальные характеристики грунта на земельном наделе застройщика. Для проведения адаптации необходимо предоставить специалистам компании результаты геодезических и геологических изысканий.
 2. Внесение изменений. Позволяет корректировать выбранный проект, чтобы он соответствовал всем пожеланиям, требованиям клиента и был максимально комфортным при этом. Коррективы могут вноситься в габариты строения, стеновой пирог и др. Может быть изменен или разработан оригинальный дизайн одноэтажных домов.
 3. Тендерное предложение. Позволяет составлять основу для сметы, в которой указан полный перечень материалов (с указанием объемов и количества) необходимых для строительства. Дополнив ценами региона имеющуюся в документе информацию, можно получить полноценную смету расходов.

Проект загородного дома Z500: документация

Проекты одноэтажных домов (74 проекта домов)

Одноповерхові будинки — різноманітність пропозиції ARCHON+

Запрошуємо Вас ознайомитися з нашою багатою та популярною колекцією одноповерхових будинків. Універсальна пропозиція включає розробки, що змінюються за площею, від дуже малих одноповерхових будинків, до статутних і представницьких володінь. Тут ви знайдете прості фасади, а також широкі форми з багатоскатним дахом, як в резиденції. Архітектори також склали пропозицію з точки зору умов, що випливають з різних типів ділянок, щоб дозволити Вам підігнати проект до вузької ділянки, ділянки на схилі або ділянки з входом з півдня.

Колекція одноповерхових будинків ARCHON+ пропонує також вільний вибір щодо кількості місць для паркування в гаражі. Стилістика будинків задовольнить естетичні уподобання шанувальників традиційних будівель, частково натхненних стилем польської садиби, а також інвесторів, які слідують за сучасними архітектурними тенденціями, кубічними формами, великими скліннями або плоскими дахами.

Переваги одноповерхових будинків

Cпектр переваг використання одноповерхових будинків дуже широкий. Найбільшою перевагою є відсутність сходів і концентрація сімейного життя на одному рівні. Проекти одноповерхових будинків чудово вписуються в потреби безпеки та комфорту сімей з маленькими дітьми та бабусею і дідусем.

Низький блок одноповерхових будинків не придавлюе масштабом і дуже добре інтегрує будівлю з природним оточенням. Будинок з видом на сад, який доступний з більшості приміщень. Це дає членам сім’ї відчуття безпосереднього контакту з природою.

Проекти з великим склінням, що поєднують вітальню з терасою і освітлюють будинок природним освітленням, дуже популярні серед інвесторів. Правильна композиція вікон при проектуванні одноповерхового будинку та його орієнтація на ділянці по відношенню до сторін світу забезпечить оптимальне освітлення інтер’єру, і, перш за все, значно знизить витрати на опалення.

Одноповерхові будинки зачаровують простором. Відкриті інтер’єри надають інвесторам широкі можливості організації та візуального розділення окремих зон. Ефект просторого інтер’єру можна отримати навіть з невеликою площею одноповерхового будинку, наприклад, шляхом відкриття стель. Цікавим рішенням буде також диверсифікація рівнів підлоги. Багато ідей та натхнення можна знайти в оригінальних пропозиціях, розроблених нашими дизайнерами.

Всі одноповерхові будинки ARCHON+ відрізняються раціональним використанням простору, чітким поділом зон і ергономікою функціональних систем, що забезпечує жителям комфортне користування.

Який проект одноповерхового будинку вибрати

Найважливішим завданням для кожного інвестора є правильний вибір проекту для ділянки та правильна оцінка потреб сім’ї. Проекти одноповерхових будинків ARCHON+ пропонують великі можливості відповідні з їх індивідуальним очікуванням. Варто розглянути варіант одноповерхового будинку з підвалом, який створить додатковий простір для розвитку, наприклад: для господарчої зони з котельнею, пральнею, коморою або домашнім SPA з сауною або джакузі. Одноповерхові будинки також мають прихований потенціал, коли потреби сім’ї зростають, вони дають можливість побудувати мансарду. Для того, щоб створити майбутні умови для плавного розширення будинку, найкраще вибрати з початку дизайн з двома варіантами використання.

Кожен, хто відкриє для себе переваги використання одноповерхового будинку в багатій колекції ARCHON+, знайде дизайн, що відповідає індивідуальним очікуванням і перевагам. Житимуть у зручному, просторому, повністю функціональному та енергоощадному будинку.

Одноэтажные дома — разнообразие предложения ARCHON+

Приглашаем Вас ознакомиться с нашей богатой и популярной коллекцией одноэтажных домов. Универсальное предложение включает разработки, разные по площади, от очень маленьких одноэтажных домов, до представительских владений. Здесь вы найдете простые фасады, а также широкие формы с многоскатной крышей, как в резиденции. Архитекторы также составили предложение с точки зрения условий, вытекающих из различных типов участков, чтобы позволить Вам подогнать проект под узкий участок, участок на склоне или участок с входом с южной стороны.

Коллекция одноэтажных домов ARCHON+ предлагает свободный выбор по количеству мест для парковки в гараже. Стилистика домов удовлетворит эстетические предпочтения любителей традиционных зданий, частично вдохновенных стилем польской усадьбы, а также инвесторов, которые следуют современным архитектурным тенденциям, кубическим формам, большим остеклениям или плоским крышам.

Преимущества одноэтажных домов

Cпектр преимуществ использования одноэтажных домов очень широк. Самым большим преимуществом является отсутствие лестниц и концентрация семейной жизни на одном уровне. Проекты одноэтажных домов прекрасно вписываются в потребности безопасности и комфорта семей с маленькими детьми, бабушкой и дедушкой.

Низкий блок одноэтажных домов не придавливает масштабом и очень хорошо интегрирует здание с природным окружением. Дом открыт для сада, который доступен для большинства помещений. Это дает членам семьи ощущение непосредственного контакта с природой.

Проекты с большим остеклением, объединяющий гостиную с террасой и освещающими дом естественным освещением, очень популярны среди инвесторов. Правильная композиция окон при проектировании одноэтажного дома и его ориентация на участке по отношению к сторонам света обеспечит оптимальное освещение интерьера, и, прежде всего, значительно снизит расходы на отопление.

Одноэтажные дома завораживают пространством. Открытые интерьеры предоставляют инвесторам широкие возможности организации и визуального разделения отдельных зон. Эффект просторного интерьера можно получить даже с небольшой площадью одноэтажного дома, например, путем открытия окон. Интересным решением будет также диверсификация уровней пола. Многие идеи и вдохновение можно найти в оригинальных предложениях, разработанных нашими дизайнерами.

Все одноэтажные дома ARCHON+ отличаются рациональным использованием пространства, четким разделением зон и эргономикой функциональных систем, обеспечивающих жителям комфортное пользование.

Какой проект одноэтажного дома выбрать

Важнейшей задачей для каждого инвестора является правильный выбор проекта для участка и правильная оценка потребностей семьи. Проекты одноэтажных домов ARCHON+ предлагают большие возможности, соответствующие их индивидуальным ожиданиям. Стоит рассмотреть вариант одноэтажного дома с подвалом, который создаст дополнительное пространство для развития, например, для хозяйственной зоны с котельной, стиральной, кладовой или домашнего SPA с сауной или джакузи. Одноэтажные дома также имеют скрытый потенциал, когда потребности семьи растут, они дают возможность построить мансарду. Для того, чтобы создать будущие условия для плавного расширения дома, лучше выбрать в начале дизайн с двумя вариантами использования.

Каждый, кто откроет для себя преимущества использования одноэтажного дома в богатой коллекции ARCHON+, найдет дизайн, отвечающий индивидуальным ожиданиям и предпочтениям, будет жить в удобном, просторном, полностью функциональном и энергосберегающем доме.

Нарисовать эскиз одноэтажного дома

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

 1. Заполните заявку
 2. Получите предложения с ценами от мастеров
 3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Заказать эскиз одноэтажного дома

Наш сайт поможет вам быстро найти частного мастера или бригаду для выполнения любых ремонтных работ. Просто разместите свою заявку, и уже через несколько минут вы получите предложения с ценой от свободных мастеров, готовых выполнить ваш заказ.

Отзыв на задание

Ольга, просто супер! Поняли друг друга сразу же! Нарисовала нам эскиз быстро и выполнила все условия, профессионал ))))

Отзыв на задание

Отзыв на задание

Ксения, очень ответственная. Рекомендую!

Отзыв на задание

Отзыв на задание

Спасибо Даниилу за отличную работу от всей футбольной команды за помощь в разработке логотипа! Качественно, быстро, при этом учитывает все пожелания заказчика. Великолепная работа! Рекомендую!

Отзыв на задание

Хороший мастер, за время работы можно сказать сдружились, очень терпеливый и талантливый дизайнер. Рекомендуем .

Отзыв на задание

Прекрасно исполненная задача. Были адекватно воспринятые мои пожелания, отработаны предложения по изменениям и тд. Сроки — максимально оперативные, качество на высоте, рекомендую!

Выезд на дом — Малое Карлино, Санкт-Петербург

Отзыв на задание

Задание выполнено в срок и без замечаний

Отзыв на задание

Дмитрий очень Крутой художник! До него был исполнитель и задание выполнял 4 дня и в итоге все вкривь и вкось. Дмитрий же сделал сложный рисунок за 4 часа😱 И получилось очень красиво! Если интересно могу прислать фото того, что сделал один исполнитель и того, как выполнил Дима) Первый раз пишу отзыв, потому что действительно в восторге.

Отзыв на задание

Хочу сразу отметить, что услугами на сайте пользуюсь впервые и осталась очень довольна! Огромнейшая благодарность за приятное ,комфортное и оперативное сотрудничество Светлане Колычевой! Действительно мастер своего дела. Все очень быстро и четко!

Отзыв на задание

Спасибо Светлане, за качественно выполненную работу! Будем дальше работать!

 1. Сравните условия и выберите лучшие
 2. Отклики только от заинтересованных специалистов
 3. Не теряете время на общение с посредниками

На сайте Юду любой желающий может заказать услуги специалиста, который качественно и оперативно нарисует эскиз одноэтажного дома в соответствии с действующими стандартами и требованиями заказчика. Все исполнители Юду имеют высокий уровень квалификации и большой опыт работы, благодаря чему всегда выполняют работу профессионально, идут до достижения поставленной цели, независимо от внешних факторов и сложности реализации проекта.

Эскизное проектирование

Эскизы проектов одноэтажных домов в настоящее время являются весьма распространенными. Люди, которые решили построить частный одноэтажный дом, прекрасно понимают, что составить эскизный проект намного проще, чем разработать конструктивный проект, включающий в себя огромное количество сведений, необходимых больше для возведения многоэтажных строений. Эскизный проект состоит из архитектурной части и чертежей, в то время, как в конструктивный входят:

 • Сметная документация
 • Схема перекрытий кровли
 • Схема перекрытий фундамента
 • Схема стропильной системы

Все это говорит о том, что профессионально нарисовать эскизный проект одноэтажного дома гораздо проще и выгоднее, чем создать полный проект строения. К тому же, на подготовку эскиза 1 этажного дома у специалистов уйдет примерно один месяц, что на 5 месяцев меньше, чем при выборе полного проектирования.

Этапы создания эскизного проекта

Эскиз одноэтажного дома представляет собой графическое изображение будущего здания с точным указанием всех необходимых размеров и параметров. По эскизному проекту можно определить:

 • Общую концепцию одноэтажного дома
 • Возможность реализации дизайнерских решений
 • Внешнее оформление строения
 • Внутреннюю планировку

При этом стоит заметить, что эскизный проект далеко не всегда является индивидуальной разработкой специалиста, ориентированной на конкретного клиента. У большинства профессионалов сегодня существуют целые альбомы с уже готовыми проектами, в которых реализована фантазия и профессиональное мастерство составителя.

Стоимость готовых проектов гораздо ниже, чем цена на индивидуально разработанные эскизы. Готовые эскизы не эксклюзивны и могут реализовываться неоднократно, поэтому воспользоваться ими можно в том случае, если заказчик не заинтересован в строительстве дома по эксклюзивному проекту.

Где заказать архитектурный проект одноэтажного дома?

Заказать услуги по архитектурному проектированию сейчас можно практически в любой строительной организации. В настоящее время в основной массе организаций, осуществляющих строительную деятельность, есть специальные проектные отделы, сотрудники которых могут нарисовать эскиз дома качественно и профессионально. Единственным минусом такого варианта являются расценки, которые не всегда бывают адекватными.

Гораздо выгоднее в материальном плане обращаться к услугам частных специалистов, которые имеют возможность сделать проект 1 этажного дома на высоком уровне, ориентируясь на действующие нормативы и требования заказчика. Частные мастера обладают профессионализмом и навыками, но работают без посредников, что позволяет им оказывать услуги в области составления проектной документации недорого.

Все «за» и «против» одноэтажных домов

Строительство дома начинается с его проектирования. Тут хороша народная мудрость: «семь раз отмерь, один отрежь». Только в нашем случае речь идет не об отрезании, а о возведении нового дома. Но суть остается та же. Не стоит начинать строительство до тех пор, пока все не будет обдумано, просчитано, и откорректировано в проектной документации. Проект – это неотъемлемый этап строительства, и именно на этом этапе надо определиться с этажностью будущего дома. Варианты безпроектного строительства, даже рассматривать не будем. Ведь это, то же самое, что шить без выкройки: нерациональное использование материала и заранее неопределенный результат.

Проекты одноэтажных домов

Все чаще, люди стараются возвести какой нибудь «этакий дом», с мудреными крышами, в несколько этажей. А меж тем, проект одноэтажного дома был, есть и будет самым практичным решение.

Наша компания предлагает широкий ассортимент проектов, среди них есть и проекты одноэтажных домов. Такие дома проще строить и удобнее эксплуатировать. Давайте же разберемся, что хорошо, а что плохо в одноэтажных домах. Итак:

1. Фундамент. Чем выше дом, тем сильнее нагрузка на почву под ним, и, соответственно, сложнее фундамент. Раньше в неблагоприятных местах дома либо не строили вообще, либо строили с малой этажностью. К таким местам можно отнести зоны с потенциально высокой сейсмичностью, болотистую местность, участки, где подземные воды залегают близко к поверхности и другие. Сегодня люди научились строить везде. В этом им помогают мощные фундаментные блоки или сваи. Но и цена таких сооружений вырастает в разы. А ведь фундамент и так занимает львиную долю в стоимости всего дома. Преимущество одноэтажного дома в том, что он не требует высокого и усиленного фундамента, ведь нагрузка будет минимальной. Но, если дом планируется немаленький, то затраты на фундамент увеличиваются за счет периметра дома.

2. Цоколь и стены. Стены, как и фундамент должны выдерживать определенные нагрузки. В одноэтажных домах на стены давит только крыша. Отсутствие плит перекрытия облегчает не только жизнь людям, которые проектируют, но и существование стенам. Поэтому они могут быть легкими без специального усиления. Тем более, что современные утеплительные материалы позволяют делать дома легкими и, вместе с тем, очень теплыми. Это очень важно, поскольку существенно удешевляет стоимость самого дома. Но не стоит забывать о несущих стенах, которые опираются на фундамент и несут не только свой вес, но еще и вес крыши. Если площадь одноэтажного дома под 100 м.кв. и больше, то нужна дополнительная несущая стена. Стен по периметру будет не достаточно. Это тоже повлечет за собой дополнительные расходы.

3. Крыша. Завершающий этап в строительстве – крыша дома. В одноэтажных домах, она, как правило, имеет большую площадь, что является ее основным отличием, от частных домов в два и больше этажей. А отсюда и ее основная сложность. Иногда ее длина такая, что подобрать цельные брусья практически невозможно. Получается, что чем больше крыша, тем соответственно выше затраты и сложнее работы.

4. Земля. Еще одно обстоятельство, которое обращает внимание покупателя на проекты одноэтажных домов, заключается в размере земельного участка. Конечно, если участок малюсенький, то лучше строить дом ввысь. Если же размер земельного надела позволяет, то одноэтажный домик будет смотреться очень выгодно и разлого. Актуальной будет и небольшая терраса или беседка в саду.

5. Планировка. Отсутствие лестниц делает одноэтажный дом примечательным для пожилых людей или семей с детками. Но есть в таком доме и недочеты. Чем больше его площадь, тем сложнее сделать эффективную планировку. Так или иначе, но будут возникать сквозные комнаты, что не очень удобно. Хотя и их можно использовать по назначению. Конечно, проходная спальня вряд ли кому понравится, а вот гостиная, переходящая со столовой в кабинет – интересный вариант.

Получается, что при относительно небольших размерах одноэтажного дома, его строительство обойдется однозначно дешевле, чем подобного ему двухэтажного, но пропорционально увеличению его площади, увеличиваться будут и затраты. Также усложняется процесс планирования размещения комнат. Поэтому, приходим к выводу, что нецелесообразно выбирать проекты одноэтажных домов больших размеров. Затраты на его строительство могут превысить даже затраты на дом с укрепленным фундаментом, перекрытием и лестничными пролетами.

Казахстан по площади находится на 9-м месте в мире. Он объединил на своей территории жаркие пустыни, бескрайние степи и скалистые горы. В таком ландшафтном разнообразии найдется место для одноэтажных домов и домиков, проекты которых предлагает Дом4М. Проект одноэтажного дома учтет все климатические и геологические особенности региона. В любом случае, какой купить проект, выбирать Вам, а наша дружная команда поможет и подскажет в этом.

Проекты домов и коттеджей

Фильтр проектов

«ХАУСБЕРГ» HAUSBERG.RU — бесплатный онлайн поисковик по тысячам готовых проектов домов и коттеджей с чертежами и фото. Нам удалось собрать на одном сайте самые лучшие и современные европейские проекты загородных домов по которым уже многократно производилось строительство, а качество чертежей проектной документации проверено временем и репутацией разработчиков. Типовые проекты домов представленные в нашем каталоге обладают продуманными и рациональными планировками, а архитектура и стиль коттеджей на фото четко выверены и соответствует духу современного времени. Большое внимание мы уделяем простоте использования сайта, наш бесплатный каталог проектов домов и коттеджей один из самых удобных и продуманных, с нами искать и сравнивать проекты для строительства частных коттеджей стало намного проще и быстрее.

Наш сайт отличается от других тем, что мы не занимаемся продажей и проектированием, мы поисковик. Все готовые проекты частных загородных домов (с расчетами и размерами) на нашем сайте предоставлены и бесплатно публикуются их непосредственными авторами — профессиональными архитектурными студиями и частными архитекторами. Купить понравившийся типовой проект дома вы сможете напрямую у разработчика, заключив договор купли-продажи с его автором, а не посредником, как это обычно происходит на других сайтах размещающих бесплатные проекты домов и коттеджей с фото и чертежами планировок. Доставка готовых проектов осуществляется курьерской службой в города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Казань, Краснодар и другие регионы России и стран СНГ.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о